Nasza oferta

Instalacje i naprawa elektronarzędzi, maszyn oraz urządzeń

Oferuję profesjonalne usługi elektryczne z zakresu wykonywania instalacji nowych i ich przebudowy, naprawy urządzeń oraz doradztwo. Świadczę profesjonalne usługi z zakresu wykonywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych, remontu maszyn i urządzeń, pomiarów elektrycznych, obsługi technicznej obiektów. Naprawiam elektronarzędzia.

Zapewniam fachowe doradztwo techniczne.

Zakres usług:
 • instalacje elektryczne, oświetleniowe i odgromowe,
 • instalacje domofonowe,
 • prefabrykacja rozdzielni elektrycznych,
 • pomiary wraz z pełną dokumentacją,
 • utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń od strony elektrycznej,
 • systemy alarmowe,
 • obsługa inwestycji, dobór produktów,
 • doradztwo techniczne,
 • elektryczne instalacje przemysłowe,
 • adaptacja, remonty i modernizacje istniejących instalacji przemysłowych,
 • budowa przyłączy elektrycznych maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • okresowe przeglądy rozdzielnic
Dysponując profesjonalnym sprzętem, znajomością nowoczesnych technologii, potrafię sprostać każdemu zadaniu.

Pogotowie elektryczne

Całodobowe pogotowie elektryczne przyjmuje zgłoszenia nagłych awarii elektrycznych. Zasięgiem naszego działania obejmuję Bielsko-Biała i okolice. Zapewniam szybką reakcję od zgłoszenia do usunięcia usterki.

Pogotowie działa przez 6 dni w tygodniu całą dobę, także w święta i dni wolne od pracy - z wyłączeniem soboty.

Numer telefonu alarmowego: 504 122 666

Przyjmuję zgłoszenie, po czym niezwłocznie wyjeżdżam na miejsce awarii, dzięki czemu mogą być Państwo pewni, że awaria zostanie szybko usunięta.
Najczęstsze awarie elektryczne które usuwam to:
 • przeciążenie instalacji elektrycznej
 • upalone końcówki przewodów
 • zanikanie napięcia w niektórych punktach instalacji
 • przepalanie bezpieczników
 • zwarcie instalacji elektrycznej
 • zawilgocenie instalacji elektrycznych
 • przepięcia elektryczne
 • nieprawidłowa obsługa urządzeń
Jeśli nie jesteś pewny, co jest powodem awarii, niezwłocznie skontaktuj się ze mną, dzwoniąc na pogotowie elektryczne. Ustalę przyczynę i usunę problem.

Pomiary elektryczne

Wykonuję pomiary elektryczne odbiorcze, okresowe oraz kontrolne.

Posiadam wymagane uprawnienia SEP (E - eksploatacja i D - dozór). Dysponuję odpowiednim i profesjonalnym sprzętem i narzędziami oraz programami, by sprawnie i fachowo świadczyć moje usługi.

Pomiary elektryczne wykonuję we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT, jedno lub trójfazowych. Pomiary elektryczne wykonuję w obiektach mieszkalnych, firmach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, na placach budowy. Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią mieszkalne jednorodzinne - tylko przy odbiorach).

Po zakończonych pomiarach, przekazuję niezbędne protokoły z pomiarów, w których znajdują się analiza i ocena badań. Do wykonania pomiarów używam sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przygotowane zgodnie z prawem budowlanym. Protokoły elektryczne wykonuję programem - Sonel PE3, Foton, Schematic. Przyrządy miernicze są wzorcowane, tj. posiadają atest kalibracji każdego przyrządu oraz corocznym obowiązkowym badaniom.

Rodzaje pomiarów elektrycznych:
 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • zgodności faz
 • pomiar natężenia oświetlenia (podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne)
 • lokalizowanie tras kablowych
Posiadam wysokiej klasy przyrządy miernicze. Protokoły elektryczne sporządzane są programami SONEL PE3, pomiar światła programem Foton, a schematy elektryczne sporządzam programem Schematic.

Posiadam detektor lokalizacji instalacji niewidocznych, tj. pod tynkiem, itp. - nie tylko pod napięciem.
Posiadam drukarkę do opisu instalacji, rozdzielni. Każdy obwód wykonany jest trwale opisany.

Urządzenia z których korzystam: